Driestroom en Vivare willen participeren in Medina Elst

Eerder getoonde belangstelling van Woningcorporatie Vivare en Stichting Driestroom heeft geleid tot een gemeenschappelijke gesprek. Vivare ziet goede kansen voor het realiseren van huurwoningen voor starters en senioren. Driestroom wil de activiteiten van DROOM! en de ondersteunende kantoorwerkzaamheden moderniseren en concentreren in het complex.

Inspreken gemeenteraad Overbetuwe

In aanvulling op de brief aan de gemeenteraad heeft Henk Buma op 20 december 2016 een toelichting op zijn voorstel gegeven in de gemeenteraad. Daarbij is concreet aangegeven wat van de gemeenteraad wordt verwacht om de huidige stilstand in de ontwikkeling van het gebied Elst Centraal te doorbreken.

Brief aan de Gemeenteraad van Overbetuwe

In juli 2016 nam Henk Buma het initiatief om een woon-werk complex te realiseren op de voormalige locatie van het geplande nieuwe “Huis der Gemeente” in Elst. Aansluitend op divers overleg met de gemeente en NS Stations heeft hij op 11 december 2016 een brief geschreven aan de gemeenteraad van Overbetuwe. Hij geeft een toelichting op de context voor realisatie en inzicht in de geplande woningen en werkunits. Er moeten een aantal belangrijke stappen gezet worden voordat dit plan meer concreet kan worden uitgewerkt. Daarvoor is politiek draagvlak nodig.