Geheime plannen College van B&W, luchtfietserij?

Tovenaarshoed

Via “De Gelderlander” werd op 20 maart 2018 bekend dat het College van B&W in het geheim aan plannen voor de ontwikkeling van het gebied Stationslaan 1 heeft gewerkt. De oppositie is woest.
Was het CDA fel tegen het megalomane project gemeentehuis, dit initiatief gaat meer dan het dubbele kosten!
Verkiezingsstunt of Luchtfietserij?

CDA vragen ondersteunt Medina Elst initiatief

Persbericht Elst Centraal van het CDA op 12 september 2017

CDA vragen van 12 september 2017 aan het College van B&W Overbetuwe.
Het CDA stelt: “Voor de bestaande locatie moet een nieuw en goed doordacht plan komen waarbij voor de CDA fractie een gezonde mix van maatschappelijke voorzieningen, (sociale) woningen en investeringen van bedrijven van belang is.”
Dat is dus conform het Medina Elst plan.
Wethouder Jan van Baal bepaalt echter zijn eigen koers, los van de gemeenteraad en los van het eigen verkiezingsprogramma.

Toelichting aan regiekamer Overbetuwe

Op uitnodiging van wethouder Jan van Baal hebben wij als initiatiefnemers samen met Vivare en Driestroom op 14 april 2017 uitleg gegeven over de plannen aan de gemeentelijke Regiekamer. Als resultaat van dit overleg ontvingen wij een opgave van ‘leges’. En dat zonder raadsbesluit over de bestemming! Daarna geen enkele reactie!

Beantwoording schriftelijke vragen van de VVD door college onbevredigend

In antwoord op vragen van de VVD geeft het college aan dat zij een visie heeft op de ontwikkeling van het gebied. Inhoudelijk blijft die beperkt tot de wens om kantoren te realiseren. Helaas schrijft B&W opnieuw dat woningbouw niet mogelijk is op de locatie Spoorlaan 1. Bewijs voor die stellingname is niet gegeven. Deskundigen kunnen hen dus niet overtuigen van het tegendeel.