Is er al een ontwerp beschikbaar?


Nee. Ontwerpen is pas verantwoord nadat een bestemmingsplan haalbaar is gebleken. Wij willen geen herhaling van het ‘Huis der Gemeente’ traject waarbij alle ontwerpen al gemaakt waren voordat het bestemmingsplan onherroepelijk was. Dat bestemmingsplan dat men achteraf wilde vaststellen werd vernietigd door de Raad van State in 2013, een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Op verzoek van verschillende raadsfracties maken wij wel een massastudie met bijbehorende wenselijke functionaliteit voor het hele gebied. Die visie zullen wij aan de gemeente voorleggen.