Is er ruimte voor begeleid wonen?


Ja. Die optie is meegenomen in het Medina concept. Nieuwe wetgeving maakt het echter lastig.  Een contractuele koppeling van wonen en zorg is wettelijk namelijk niet meer toegestaan. Samen met Vivare en Driestroom onderzoeken we hoe dat wel kan. We onderzoeken ook de behoefte. Er zijn namelijk vele varianten van begeleid wonen mogelijk. U kunt gebruik maken van het formulier om uw belangstelling aan ons bekend te maken.