Medina, moet het een Afrikaanse wijk worden?


Nee. Een medina staat voor het versterkte oude stadsdeel van een stad in Afrika. De stevige muren rondom moeten de bewoners beschermen. Smalle straatjes die niet toegankelijk zijn voor auto’s kenmerken de structuur van een medina. Op het straatniveau zijn er meestal allerhande winkeltjes en ambachtelijke dienstverleners te vinden. Daarboven zijn er woningen.

De benaming ‘Medina Elst’ is gekozen omdat het initiatief aansluit bij die samenhang van wonen en werken. Anderzijds ook omdat in Elst bescherming moet worden geboden. Het gaat daarbij om treinverkeer en een aantal bedrijven in de directe nabijheid. Denk daarbij aan trillingen, fijnstof, geurhinder en geluidshinder. De gebruikers moeten voldoende worden beschermd tegen al dit soort invloeden. Dat is de uitdaging bij het ontwerpen.