Woonruimte voor senioren, hoe stelt u zich dat voor?


Senioren hebben volgens ons geen wezenlijk andere woonbehoefte dan starters. We gaan dus geen specifieke woningen maken voor beide doelgroepen. Beiden kunnen gebruik maken van gelijkvloerse woningen met 1 of 2 kamers naast de woonkamer. Daarbij gaan we uit van diverse domotica voorzieningen die mogelijk zijn in de woningen. Er zullen ook woningen met meer luxe en ruimte worden ontworpen. Ook die zullen zijn voorbereid op diverse vormen van domotica.

De omgevingsbehoefte van senioren is wel anders omdat hun mobiliteit beperkter is. Daarom willen senioren bij voorkeur in het centrum wonen, in de buurt van voorzieningen, sociale contacten en op plaatsen waar iets gebeurt.