Downloads van openbare documenten

Verzamelde openbare documenten die u kunt inzien of downloaden door op de link te klikken. De lijst zullen we zo actueel mogelijk houden:

2017 Gemeenteraad rond Elst Centraal

 1. 8 februari 2017 – Verzoek om aangemerkt te worden als ‘kansrijk project’ conform het bepaalde in de Woonvisie zoals vastgesteld op 7 maart 2017.
 2. 7 maart 2017 – Beantwoording van door VVD op 2 februari 2017 gestelde vragen aan het college van B&W.
 3. 12 september 2017 – Persbericht schriftelijke vragen omtrent Elst Centraal – CDA.

Vastgestelde plannen en besluiten

 1. Bestemmingsplan Elst Centraal Infra P+R en Huis der Gemeente.
  Bron: https://ruimtelijke plannen.nl, dossier: NL.IMRO_.1734.0129ELSTcentraal-ONH2.
 2. Beheersverordening Elst Centraal.
  Bron: https://ruimtelijke plannen.nl, dossier: NL.IMRO_.1734.0158ELSTbvnwaamstr-VSG1
 3. Bestemmingsplan Elst Centraal Infra P+R en Huis der Gemeente, rapport bureau Pouderoyen (13-6-2012)
 4. Uitspraak Raad van State Bestemmingsplan Elst Centraal Infra P+R en Huis der Gemeente
 5. Ontwerpbestemmingsplan Elst Centraal, Infra juni 2010 (bureau Pouderoyen)
 6. Ruimtelijke onderbouwing Elst Centraal, tijdelijke voorzieningen, bureau Pouderoyen (27-9-2011)
 7. Raadsvoorstel aankoop grond NS Poort t.b.v. ontwikkeling Elst Centraal, 09rv000136 (1-12-2009). Hierin staat onder meer dat NS Stations niet meer risicodragend gaat ontwikkelen in Elst Centraal als gevolg van een gewijzigde bedrijfsstrategie.
 8. Aankoop grond NS Poort, bijbehorend besluit met kenmerk 09rb000291 (15-12-2009).
 9. Uitvoeringsplan Herontwikkeling De Aam (12-10-2011).
 10. Toelichting Zuidtangent, rapport Sonsbeek Adviseurs (17-9-2008). Onderwerp is onder andere de relatie met de Elst Centraal ontwikkeling.
 11. Stedenbouwkundige visie en financieel kader Elst Centraal met kenmerk 09rv000124 d.d. 3 november 2009 en bijbehorende memo van Frank van Rooijen met kenmerk 09int00578.

Herijking Elst Centraal, 2015

 1. Informatiememo vaststelling Herijking Elst Centraal, gemeenteraad 5-1-2015
 2. Presentatie aan de Raad, Elst Centraal Herijking ontwikkelingsstrategie (22-9-2015).
 3. Informatiememo  over definitieve herijking ontwikkelingsstrategie Elst Centraal 2015 (5-1-2016) bij document van 8 december 2015 (15bijl2291)
 4. Herijking ontwikkelstrategie Elst Centraal 2015, registratienummer 15bijl1428,  (14-9-2015, versie 2.2) vastgesteld in B&W op 22 september 2015
 5. Herijking ontwikkelstrategie Elst Centraal 2015, registratienummer 15bijl2291, (8-12-2015, versie 3.0) vastgesteld in B&W op 5 januari 2016.
 6. Herijking ontwikkelstrategie Elst Centraal, gebiedskaart in kleur.
 7. Herziening grondexploitatie Elst Centraal fase 1 2015, 15r000017, 17 maart 2015, nummer 10 en in archief onder 21 april 2015 nummer 7.
 8. Inspreken Vereniging ‘Comité Verantwoord Beleid Overbetuwe’ (CVBO) op politieke avond 9 september 2014
 9. De gemeenteraad aan het roer! Een onderzoek naar de rol en het belang van de gemeenteraad bij sturing van grote projecten in de gemeente Overbetuwe. Rekenkamer (1-9-2010).

Documenten van raadsvergaderingen van gemeente Overbetuwe zijn terug te vinden via ‘ibabs‘.
Direct naar ibabs: site: overbetuwe, e-mailadres: burger, wachtwoord: burger.