Vragen, FAQ

Het Medina Elst initiatief leidt ook tot vragen. Hieronder geven we antwoord op de meest gestelde vragen.

Vragen

Medina, moet het een Afrikaanse wijk worden?

Nee. Een medina staat voor het versterkte oude stadsdeel van een stad in Afrika. De stevige muren rondom moeten de bewoners beschermen. Smalle straatjes die niet toegankelijk zijn voor auto’s kenmerken de structuur van een medina. Op het straatniveau zijn er meestal allerhande winkeltjes en ambachtelijke dienstverleners te vinden. Daarboven zijn er woningen.

De benaming ‘Medina Elst’ is gekozen omdat het initiatief aansluit bij die samenhang van wonen en werken. Anderzijds ook omdat in Elst bescherming moet worden geboden. Het gaat daarbij om treinverkeer en een aantal bedrijven in de directe nabijheid. Denk daarbij aan trillingen, fijnstof, geurhinder en geluidshinder. De gebruikers moeten voldoende worden beschermd tegen al dit soort invloeden. Dat is de uitdaging bij het ontwerpen.

 

Is er al een ontwerp beschikbaar?

Nee. Ontwerpen is pas verantwoord nadat een bestemmingsplan haalbaar is gebleken. Wij willen geen herhaling van het ‘Huis der Gemeente’ traject waarbij alle ontwerpen al gemaakt waren voordat het bestemmingsplan onherroepelijk was. Dat bestemmingsplan dat men achteraf wilde vaststellen werd vernietigd door de Raad van State in 2013, een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Op verzoek van verschillende raadsfracties maken wij wel een massastudie met bijbehorende wenselijke functionaliteit voor het hele gebied. Die visie zullen wij aan de gemeente voorleggen.

Kan ik mij inschrijven voor een woning?

Nee, nu nog niet. U kunt uw belangstelling en eventuele wensen wel kenbaar maken via het formulier.

Een deel van de huurwoningen zal via Vivare worden aangeboden binnen de voor hen geldende wettelijke voorwaarden. Het betreft woningen die binnen het zogenoemde niet-geliberaliseerde huursegment vallen, huren onder de ca. € 710,- per maand. Een ander deel zal in binnen de geliberaliseerde huurmarkt zijn. Ook daarbij streven we naar huren onder de € 1.000,- per maand.

Is er ruimte voor begeleid wonen?

Ja. Die optie is meegenomen in het Medina concept. Nieuwe wetgeving maakt het echter lastig.  Een contractuele koppeling van wonen en zorg is wettelijk namelijk niet meer toegestaan. Samen met Vivare en Driestroom onderzoeken we hoe dat wel kan. We onderzoeken ook de behoefte. Er zijn namelijk vele varianten van begeleid wonen mogelijk. U kunt gebruik maken van het formulier om uw belangstelling aan ons bekend te maken.

Hoe duurzaam zal Medina Elst zijn?

Wij streven ernaar om het meest duurzame complex in Overbetuwe neer te zetten. Duurzaamheid wordt meestal uitgelegd als energiezuinig. Echte duurzaamheid gaat veel verder. Daarbij speelt ook duurzaam materiaalgebruik en bijvoorbeeld de levensduurbestendigheid en flexibiliteit een rol. We streven naar woningen en bedrijfsruimten die eenvoudig aanpasbaar en uitbreidbaar zijn.

Gaat u ook statushouders huisvesten?

Ja, waarom niet? Er is geen betere plek denkbaar om te integreren en daarbij hulp te ontvangen. Bovendien hebben veel migranten ondernemingslust. Daarvoor willen we alle ruimte bieden in hun directe woonomgeving. Woningcorporatie Vivare mag geen commerciële ruimte meer aanbieden, maar zij ziet de toegevoegde waarde van kleinschalige bedrijfsruimte die men samen met de woning kan huren.

Woonruimte voor senioren, hoe stelt u zich dat voor?

Senioren hebben volgens ons geen wezenlijk andere woonbehoefte dan starters. We gaan dus geen specifieke woningen maken voor beide doelgroepen. Beiden kunnen gebruik maken van gelijkvloerse woningen met 1 of 2 kamers naast de woonkamer. Daarbij gaan we uit van diverse domotica voorzieningen die mogelijk zijn in de woningen. Er zullen ook woningen met meer luxe en ruimte worden ontworpen. Ook die zullen zijn voorbereid op diverse vormen van domotica.

De omgevingsbehoefte van senioren is wel anders omdat hun mobiliteit beperkter is. Daarom willen senioren bij voorkeur in het centrum wonen, in de buurt van voorzieningen, sociale contacten en op plaatsen waar iets gebeurt.

Nul-op-de-meter, hoe staat het daarmee?

Wij streven naar een situatie waarbij het totale complex van Medina energieneutraal of zelfs beter dan nul-op-de-meter kan zijn. We zijn echter ook afhankelijk van de mogelijkheden. Extra huur die moet worden betaald om daarnaast geen energiekosten meer te hebben mag bijvoorbeeld niet zomaar. We zoeken dat uit met het doel om huurders tegen zo laag mogelijke totale woonkosten te kunnen huisvesten.