Helpen dromen, inspiratie en toekomstbeelden

Het concept voor Medina Elst moet vooral toekomstbestendig, levendig en flexibel zijn. Een goed programma van eisen probeert de ontwerpers te ‘helpen dromen’ in de gewenste richting. De vertaling in vierkante meters en andere technische en stedenbouwkundige kenmerken komt daarna pas aan de orde.

Via een VISIE wordt het gewenste eindresultaat beschreven in termen van het functioneren, de betekenis en andere eigenschappen. Voor Medina Elst en in feite het hele plangebied Elst Centraal is die visie via een aantal bijdragen in onderliggende pagina’s omschreven, soms in de stijl van een roman om de verbeelding maximaal te prikkelen. In andere bijdragen wordt inspiratie geput uit andere projecten en stedenbouwkundige oplossingen.

Inspiratie, De Kasbah in Hengelo(O)

De Medina beleving en Driestroom diensten