Driestroom en de Medina, een win-win die sociaal verbindt

Een fictieve wandeling van de heer Van Rijn waarin hij kennis maakt met de diensten van Driestroom en de Medina Elst.
Deze belevenis is geschreven door Jan Arts in maart 2017.

Dhr. M. van Rijn stapt voorjaar 2027 in Elst uit de trein om te gaan wandelen in Park Lingezegen. Sinds ‘n maand is hij op 71-jarige leeftijd eindelijk met pensioen gegaan. De laatste 10 jaren van zijn arbeidzame leven zijn zwaar geweest. Daarvóór is hij als staatssecretaris een bekende persoonlijkheid, maar bij de verkiezingen van maart 2017 wordt er fiks afgerekend met het kabinet waar hij, soms tegen zijn zin, steun aan heeft gegeven. Daarna resten voor hem vermoeiende interim burgemeesterschappen van middelgrote steden. Steeds te kort om zich opnieuw te profileren, meer passen op de winkel.

Als interim-burgemeester van Arnhem hoort hij eind 2017 van het pas aangelegde landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen, maar daar blijft het bij. Nu heeft hij de kans voor een nadere kennismaking. Wandelen is een van zijn weinige hobby’s.

Kerktoren van Elst OverbetuweDe wandeling, die hij nauwkeurig heeft uitgestippeld, start op Landerij De Park. Er zou vervoer op maat zijn vanaf het station van Elst. Komende vanuit de richting Arnhem stopt de trein op perron 1. Vanaf het hoger gelegen perron kijkend in westelijke richting door een brede allee met grote bomen ontwaart hij, naar hij vermoedt, de karakteristieke kerktoren van Elst. Mocht hij nog twijfelen dan neemt een ludiek bord (geschonken door CV Zet ’m Op) die twijfel weg. “Bezuuker Kiek us, dor steet ie, Toren van Elst hoog en sterk”, zo luidt de tekst.

Met hulp van een geavanceerd interactief informatiebord verneemt hij dat hij voor parkvervoer aan de andere kant van het spoor moet zijn. Voor de lift staat een hele rij krasse ouderen met rollators die hetzelfde doel lijken te hebben, dus kiest hij voor de trappen. De opgaande trap komt boven in een bebouwd gebied. Het eerste dat hij ziet is een kleine toeristische informatieshop. Veel folderrekken en kasten met streekproducten, maar centraal een balie met daarachter een charmante jonge dame. Hij informeert naar het parkvervoer. Haar antwoord is opvallend. Langzaam komen de woorden uit haar mond. Het is overduidelijk iemand met een spraakstoornis. Vanuit zijn vroegere zorgervaring weet hij dat het iemand met dysartrie is. De shuttle is net weg en het duurt even voor de volgende rit. Hij kan het beste wachten op het djeema. Vriendelijk begeleidt ze hem naar een intiem groen pleintje tussen de bebouwing. Kleine steegjes komen van alle kanten erop uit. Langs de randen staan banken en in het middel stoelen en tafels. Het is er een drukte van belang. Jong en oud zit door elkaar en iedereen lijkt te praten met iedereen.

Dream ServiceHij loopt naar een tafeltje waar één persoon aan zit, een jongeman met een badge op zijn borst met daarop zijn naam Arif en wat een bedrijfsnaam lijkt: Dream service. Natuurlijk is het akkoord als hij aanschuift. Hij krijgt een hand en ze stellen zich voor. Nieuwsgierig vraagt dhr. van Rijn “wat is dit hier?”. Het antwoord dat hij krijgt duidt erop dat Arif die vraag vaker heeft beantwoord: “Medina Elst is een inclusieve woon- en werkbuurt naast het station van Elst. Zal ik u een kleine rondleiding geven?”. De herinneringen die dat antwoord oproept buitelen in zijn hoofd door elkaar heen. “Graag antwoordt hij, maar mag ik u eerst iets te drinken aanbieden”. Zijn tafelgenoot knikt en wijst op het midden van het tafeltje. Hij ziet nu pas het ronde touchscreen. “Doe mij maar een thee”, zegt Arif. Zelf toetst hij een speciaal bier aan van een onbekend merk. Terwijl ze wachten op de drankjes vertelt Arif dat hij teamleider is van Dreamservice. Een klein bedrijfje, ergens daarachter, dat diensten verleent voor treinreizigers en anderen en trots somt hij op wat die diensten zoal zijn:

 • Boodschappen en pakkettenBoodschappen: mensen bestellen thuis of hier digitaal hun boodschappen bij AH, Jumbo of Aldi. Die worden bij ons bezorgd en wij deponeren ze in de kofferbak van hun auto verderop in de parkeergarage;
 • Pakketten: hetzelfde gebeurt met andere spullen die ze digitaal gekocht hebben en die hier worden afgeleverd;
 • Was: kratten met vuil wasgoed worden ’s morgens door ons uit hun auto gehaald en ’s avonds zetten we ze met de gewassen en gestreken inhoud weer terug;
 • Vervoer: met 2 elektrische karretjes brengen we mensen en goederen naar het centrum, naar Park Lingezegen, naar bedrijven in het gebied hierachter, naar het grote tuincentrum verderop;
 • Autoverzorging: we wassen de auto of brengen deze heen en weer naar een garage voor een afgesproken beurt;
 • Toezicht: er opereren dag en nacht speciale toezichthouders voor het gebied rondom het station;
 • Terrasservice: we bedienen op dit pleintje.

Droom!Prompt verschijnt een charmante dame met de bestelling. “Mag ik uw knipkaart”, vraagt ze. Het blijkt dat hij eerst een knipkaart had moeten pinnen bij de automaat in een zuil. Arif helpt even mee. De serveerster is van DROOM legt Arif uit, een horeca- en vergader- en flexplekbedrijf dat hier boven zit, ooit gestart door zorginstelling Driestroom. De naam van zijn speciaal bier staat op het glas: Lingegeluk. “Het wordt gebrouwen in een ambachtelijke brouwerij op het bedrijventerrein hier verderop, in het vroegere ketelhuis van de NUTS. Ook dat is een door Driestroom gestarte sociale onderneming”, aldus Arif.

Terwijl ze genieten van hun drankje wordt Arif uitbundig begroet door iemand in een blitse overall en handen vol smeer. Het is de eigenaar van Walt Bikes, een fietsenzaak die ooit ergens achteraf in het dorp zat, maar nu een prominente plek om de hoek bij de stallingen heeft.

Ondertussen passeert de ene na de andere oudere met een rollator op weg naar het bordje lift. “Het is vandaag donderdag en de wekelijkse safari naar de markt in het dorp zit er net op. Kwartier heen en een kwartier terug. Dat scheelt weer een bezoek aan de kleine fitnessruimte die hier ook is, een dependance van het sportcentrum elders in het dorp”, zo legt zijn tafelgenoot uit.

Arif stelt voor om de rondleiding te beginnen op het dakterras. Ze gaan met de lift naar boven. Het terras blijkt te horen bij DROOM die de bovenste etage in gebruik heeft. Als een volleerde gids begint Arif daar met zijn uitleg.

Stedenbouwkundig plan Elst Centraal 2015
Stedenbouwkundig plan zoals opgenomen in ‘Herijking Elst Centraal 2015’.

Hieronder zijn 5 aparte bouwdelen, met daartussen klein straatjes die uitkomen op het pleintje waar ze vandaan komen. Op de benedenetage bevinden zich winkeltjes, kleine bedrijfsruimten en een ontmoetingsruimte voor de bewoners. Die wordt ook gebruikt door bewoners van de omliggende buurten De Eshof en De Laar. Op de verdiepingen daarboven een honderdtal wooneenheden met een grote diversiteit.
De verdiepingen van de afzonderlijke bouwdelen zijn via bruggetjes met elkaar verbonden.
Hier wonen door elkaar: jongeren met een ondersteuningsvraag, ouderen met en zonder zorgvraag, statushouders en de eigenaren van de bedrijfjes en winkels. Iedereen die hier
woont en werkt is lid van de buurtcoöperatie die tegelijk met de eerstesteenlegging is opgericht. In de coöperatie breng je in en neem je af.
Buurt coörperatieWat zoal?
Hij pakt zijn telefoon en tikt een lijstje tevoorschijn:

 • Boodschappen doen;
 • Ramen wassen;
 • Samen koken en eten;
 • ICT-ondersteuning en reparaties;
 • Taalmaatje;
 • Vervoer naar dokter en ziekenhuis;
 • Schoonmaak gemeenschappelijk ruimten;
 • Advies bij formulieren;
 • Gezamenlijke inkoop;
 • ’s Zondags samen naar de voetbalwedstrijd;
 • Krant voorlezen.

Alle activiteiten vinden plaats met gesloten beurs en op basis van wederkerigheid. De coöperatie heeft een eigen ruimte voor opslag van gereedschappen en andere spullen. De coöperatieauto en de -aanhanger staan in de grote parkeergarage. Elke eerste maandagavond van de maand is er coöperatievergadering. Veel bewoners zien ernaar uit.

De rest van de bovenste verdieping bevat kantoren. Driestroom bijvoorbeeld heeft zijn hoofdkantoor verplaatst van het industrieterrein naar het station, maar ook RTB KAN dat vroeger in de Dorpsstraat zat, is er gevestigd.
Vanaf de balustrade wijst Arif op de omliggend bebouwing: een nieuwe vestiging van het ROC Rijn IJssel, een grote kinderopvangvoorziening inclusief buitenschoolse opvang en de nieuwe hulpdienstenpost (brandweer en ambulance).

Weer beneden staat de dame van de informatieshop hen al op te wachten. De shuttle naar het Park Lingezegen wacht al een tijdje. Dhr. Van Rijn dankt zijn gids en stapt in het fraaie voertuig. De chauffeur is overduidelijk een statushouder. Via een grote nieuwbouwwijk verlaten ze de bebouwde omgeving van Elst en dan ontplooit zich de groene Betuwe. Ook tijdens zijn wandeling verdwijnt de glimlach niet meer van zijn gezicht.

Auteurs: Jan Arts. (Jan is ambassadeur van Driestroom B.V.)

Eén reactie op “Driestroom en de Medina, een win-win die sociaal verbindt

 1. Het belevingsverhaal zoals door Jan Arts is gemaakt sluit volledig aan op de bedoelingen van Medina Elst. Bij de 5 bouwvolumes zoals in de herijking Elst Centraal in 2015 bedacht ging het om kantoren. De Medina moet echter een stedelijk dak worden dat veel meer flexibiliteit kan bieden dan mogelijk via traditionele bouwblokken. Het verhaal wordt hierdoor versterkt.
  Vivare wil huurders die diensten verlenen aan senioren of andere hulpbehoevenden in het complex belonen met een korting op de huur. Sociaal verbinden zoals omschreven in hun belevingsverhaal krijgt hierdoor zelfs extra draagvlak.
  Prachtig, deze bijdrage en het meedenken met iets dat echt iets kan betekenen voor sociale cohesie en het verbinden van wijken en mensen. Nu wachten op een besluit van het college van B&W om dit plan een realistische kans te bieden als basis voor de ontwikkeling van Elst Centraal, het stationsgebied.

Geef een antwoord