centraal-20160915-status-bestemmingsplanen-anno-20170202.jpg.jpg

‹ Keer terug naar Plangebied Elst Centraal

Sattelietbeeld van Elst Centraal met hierop aangegeven de gebieden waarvoor een verordening geldt, een bestemmingsplan is vastgesteld of vernietigd en het gebied ten westen van het station waarvoor tijdelijke plannen zijn vastgesteld.

De status van planvorming voor de verschillende deelgebieden van Elst Centraal per februari 2017. Bron: Google Earth Pro.