Kaart-van-een-gedeelte-der-landerijen-gelegen-in-de-jurisdictie-Elst-op-speciale-last-der-Administratie-van-het-Cadaster..

‹ Keer terug naar Historie van het gebied Elst Centraal

Kaart uit 1811 met driehoeksmeting vanaf de torens in en rond Elst. Het huidige stationsgebied ligt in de blauwe cirkel. Bron: Gelders archief.

Kaart uit 1811 met driehoeksmeting vanaf de torens in en rond Elst. Het huidige stationsgebied ligt in de blauwe cirkel. Bron: Gelders archief.