Invloedsgebied Hinderwet Martens metaal en Octo, 200m en 300m invloed.

‹ Keer terug naar Plangebied 1 Huis der Gemeente

Satellietbeeld van de invloedssfeer van Martens Metaal en Octo.

Invloedssfeer Wet Milieubeheer.